Iyengar yoga

Yogaformen har fått sitt navn fra en av verdens fremste yogamestere – den indiske yogalæreren B.K.S. Iyengar. Hans praktiske og faste tilnærming til yoga, gjorde yogaen forståelig og tilgjengelig for det moderne mennesket verden over.

Ved YOGA Trondheim underviser vi i denne stilen og i de fysiske posisjonene som kalles asanas.

Iyengar yoga er en fysisk form for yoga, som kjennetegnes ved at posisjonene (asanas) utføres med presisjon. Iyengar yoga kjennetegnes ved å legge stor vekt på hvordan posisjonene utføres. Læreren gir klare instruksjoner om hvordan alle deler av kroppen skal plasseres i de ulike øvelsene.

Fokus i Iyengar yoga ligger i å utføre stillingene  korrekt sett ut fra den individuelle kroppens fysiske forutsetninger. BKS Iyengar mente at det er i konsentrasjonen at meditasjonen til slutt kommer, ”Meditation in action” kalte han det.

En lærer i Iyengar yoga har tatt en solid utdannelse gjennom mange år. Læreren har lært seg å gi instruksjoner som passer til elevenes behov og observerer elevenes stillinger for så å gjøre korrigeringer ved behov.

Iyengar yoga er kjent for bruken av hjelpemiddeler som tepper, belter, brikker for å gjøre stillingene så riktig som mulig ut i fra den individuelle kroppen. Takket være hjelpemidlene kan til og med personer med fysiske begrensninger utføre yoga på best mulig måte – alle kan praktisere Iyengar yoga – uansett kropp og alder. Hjelpemidlene gjør det også mulig å holde posisjonene lenger, noe som gir utholdenhet og bedrer konsentrasjonen.

– Når du praktiserer Iyengar yoga oppnår du stor bevissthet om kroppens holdning.

– Du blir fleksibel og sterk, du trener på utholdenhet og balanse i tillegg til konsentrasjon.

DETTE GJØR IYENGAR YOGA SPESIELL:

PRESISJON
Gjennom sin lange yogapraksis og undervisningserfaring oppdaget B.K.S. Iyengar at uten presisjon vil yogastillingene kun kunne opprettholdes gjennom konstant fysisk anstrengelse. Manglende presisjon betyr også at det er en større risiko for skader. Gjennom presisjon og nøyaktighet skapes fysisk stabilitet i stillingene, noe som henger nøye sammen med mental stabilitet.

HJELPEMIDLER / UTSTYR
VED bruk av enkle hjelpemidler som klosser, tepper, belter og lignende styrkes evnen til å være oppmerksom på viktige aspekter i en yogastilling. DU kan jobbe både dypere og lenger i stillingene. Du kan også med stort hell bruke hjelpemidlene til å arbeide med stivhet og skjevheter, manglende styrke eller skader i kroppen. På den måten kan alle få det optimale ut av stillingene, uansett kroppens tilstand.

SEKVENSERING
B.K.S. Iyengar utviklet gjennom sin mer enn 70 års lange yogapraksis en rekke enkle og effektive prinsipper for hvordan forskjellige typer yogastillinger best introduseres og kombineres i sekvenser. Stillingene kombineres i en rekke sekvenser med stigende vanskelighetsgrad basert på anatomiske, fysiologiske og mentale innvirkninger på kropp og sinn. Du vil derfor oppleve hvordan det er mulig å nå fram til langt vanskeligere stillinger når sekvensene er bygget opp hensiktsmessig. Samtidig økes sikkerheten fordi sekvensene kan tilpasses til alder og individuelle behov.

STABILITET
B.K.S. Iyengar beskrev selv sin metode som «MEDITATION IN ACTION». For at yoga stillingene skal kunne være fysisk og mentalt virkningsfulle må de gradvis holdes i lengre tid. Dermed økes den gode påvirkning av kroppens organer og nervesystem, og yogapraksisen vil gi et større utbytte både fysisk og mentalt fordi anatomiske stabile stillinger gir sinnet en mulighet for å være både avslappet og fokusert på samme tid.

Yoga Trondheim