Iyengar yoga

Yogaformen har fått sitt navn fra en av verdens fremste yogamestere – den indiske yogalæreren B.K.S. Iyengar. Hans praktiske og faste tilnærming til yoga, gjorde yogaen forståelig og tilgjengelig for det moderne mennesket verden over.

Ved YOGA Trondheim underviser vi i denne stilen og i de fysiske posisjonene som kalles asanas.

Iyengar yoga er en fysisk form for yoga, som kjennetegnes ved at posisjonene (asanas) utføres med presisjon. Iyengar yoga kjennetegnes ved å legge stor vekt på hvordan posisjonene utføres. Læreren gir klare instruksjoner om hvordan alle deler av kroppen skal plasseres i de ulike øvelsene.

Fokus i Iyengar yoga ligger i å utføre stillingene helt korrekt sett ut fra den individuelle kroppens fysiske forutsetninger. BKS Iyengar mente at det er i konsentrasjonen at meditasjonen til slutt kommer, ”Meditation in action” kalte han det.

En lærer i Iyengar yoga har tatt en solid utdannelse gjennom mange år. Læreren har lært seg å gi instruksjoner som passer til elevenes behov og observerer elevenes stillinger for så å gjøre korrigeringer ved behov.

Iyengar yoga er også kjent for bruken av hjelpemiddeler som tepper, belter, brikker for å gjøre stillingene så riktig som mulig ut i fra den individuelle kroppen. Takket være hjelpemidlene kan til og med personer med fysiske begrensninger utføre yoga på best mulig måte – alle kan praktisere Iyengar yoga – uansett kropp og alder. Hjelpemidlene gjør det også mulig å holde posisjonene lenger, noe som gir utholdenhet og bedrer konsentrasjonen.

– Når du praktiserer Iyengar yoga oppnår du stor bevissthet om kroppens holdning.

– Du blir fleksibel og sterk, du trener på utholdenhet og balanse i tillegg til konsentrasjon.